Chuyên gia tư vấn về dữ liệu lớn của chúng tôi giúp các công ty hoạt động trong môi trường ngày càng tập trung vào dữ liệu để thu được giá trị kinh doanh chiến lược từ dữ liệu có nhiều nguồn gốc , bao gồm:

DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP

Sử dụng hệ thống CRM, dữ liệu ERP giao dịch và nhiều loại dữ liệu bán cấu trúc và phi cấu trúc khác nhau nằm trong kho nội dung

DỮ LIỆU ĐƯỢC TẠO CẢM BIẾN

Dữ liệu được thu thập từ thiết bị công nghiệp, thiết bị thông minh, thiết bị được kết nối, hệ thống điều khiển và bất kỳ thiết bị IoT nào khác.

DỮ LIỆU MÁY

Clickstream, tệp nhật ký và bất kỳ dữ liệu nào khác do máy tạo ra để hiển thị giao dịch đầu cuối và thông tin chi tiết đầy đủ về cơ sở hạ tầng CNTT.

DỮ LIỆU XÃ HỘI

Dấu chân kỹ thuật số do con người tạo ra và dữ liệu khác từ các nguồn truyền thông xã hội và các dịch vụ dựa trên vị trí đặt nền tảng cho chế độ xem khách hàng 360⁰.