• Được thiết kế để mang lại cho người dùng trải nghiệm tốt hơn. Sẽ dễ dàng và tốn ít chi phí cho việc làm hệ thống trên web với nhiều nền tảng và nhiều kích thước màn hình khác nhau.

chạy trên nhiều nền tảng khác nhau. Nó chạy trên bất kỳ hệ điều hành nào miễn là trình duyệt tương thích với nó.

Làm giảm chi phí cho cả doanh nghiệp và người dùng. Vì doanh nghiệp cần ít sự hỗ trợ và bảo trì hơn đối với máy tính của người dùng.

Cải thiện dịch vụ khách hàng bằng quy trình tự động.mọi người đều truy cập cùng một URL của WEB APP. Không gian lưu trữ hầu như là vô hạn.